קול קורא להגשת פרסים

רשימת פרסי האיגוד הקרדיולוגי בישראל

ראו מטה את רשימת פרסי האיגוד לכירורגית לב וחזה

במסגרת פרס זה יוענקו עד 3 תעודות הוקרה לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה אשר פורסמו בעיתונות הבינלאומית בשנה שקדמה למועד הכינוס השנתי.

הוראות הגשה

– על הפרסומים להיות מבוססים על עבודות שבוצעו בישראל.

– על המחבר הראשון להיות חבר מן המניין או חבר נלווה באיגוד הקרדיולוגי בישראל.

– כל מועמד רשאי להגיש עד 2 פרסומים בלבד.

– יש לציין פרטי התקשרות מעודכנים של המחבר הראשון: מען המועמד, המוסד הרפואי, מספר הטלפון הנייד ודוא"ל. 

– אין מניעה להגיש פרסומים שהוגשו לפרס נויפלד, אך פרסום שזכה בפרס נויפלד לא יוכל לזכות בקטגוריה זו.

את הפרסום/ים יש לשלוח למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

קרן נויפלד מעניקה מידי שנה שני פרסים:

1. פרס על העבודה המקורית

2. פרס על פרסום ראוי לציון

 

הוראות כלליות

1. על המועמד להיות רופא ישראלי, חבר מלא או נלווה באיגוד הקרדיולוגי.

2. על העבודה להתבצע בישראל.

3. המועמד (המחבר הראשון) יפנה אישית במכתב מצורף לוועדת הפרסים, ויציג מועמדותו.

4. על הפונה לציין באופן מפורש לאילו משני הפרסים מועמדת עבודתו.

5. על הפונה לציין באם העבודה הוצגה כבר בעבר בכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי.

6. כל מועמד רשאי להציג עבודה אחת לכל פרס, אולם יהא רשאי לזכות בפרס אחד בלבד.

7. יש לציין במכתב הבקשה את מען המועמד, המוסד הרפואי, מספר הטלפון הנייד ודוא"ל. 

פרס העבודה המקורית – תנאי והוראות הגשת המועמדות 

1. עבודה מקורית אשר בוצעה בישראל, ושטרם פורסמה. 

2. על העבודה להיות כתובה בשפה האנגלית, ערוכה לפי הכללים של העיתון אליו היא אמורה להישלח.

3. על המועמד (המחבר הראשון) להציג בקיצור את ייחודיות עבודתו ומקוריותה. את המכתב והעבודה יש לשלוח למזכירות האיגוד בקובץ Word או PDF כולל כל פרטי הקשר.

4. יש לצרף לעבודה תקציר (בשפה האנגלית) עפ"י הנוסח אותו יש להגיש לכנס.

5. כל העבודות אשר תהיינה מועמדות לפרס על עבודה מקורית תוצגנה (באם תמצאנה מתאימות) במסגרת הכנס, לפיכך על הפונה לציין במכתב הצגת מועמדותו לפרס שהוא מתחייב להציג את העבודה אם תיבחר להצגה בכינוס, גם אם לא יזכה בפרס.

 

פרסום ראוי לציון – תנאי והוראות הגשת המועמדות

1. עבודה שבוצעה בישראל, ושפורסמה או תפורסם בין ה- 1 לינואר 2019 לבין ה- 31 בדצמבר 2019.

2. המועמד ישלח צילום עבודתו, כפי שפורסמה בכתב העת המדעי או את צילום המאמר, בליווי מכתב מעורך כתב העת שבו מצויין כי העבודה התקבלה לפרסום, והפרסום יהיה לפני ה – 31 בדצמבר 2019.

3. על המועמד להציג בקיצור (150 מילה) את ייחודיות עבודתו בדף נלווה, כולל פרטי קשר.

4. עבודה שזכתה בפרס על עבודה מקורית, לא תוכל להשתתף בתחרות זו.

 

את המועמדויות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

 • הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 שנה בעת הגשת התקציר, שביצעו בישראל עבודה מקורית בתחום הקרדיולוגי. 
 
הוראות ההגשה:

– ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכנס.

– יש לצרף מכתב מהחוקר המועמד (המחבר הראשון) המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לקרן זו. את המכתב יש להגיש על דף נייר חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת שיפוט העבודות, הנעשה בשיטה "עיוורת". יש לשלוח את המכתב בקובץ WORD או PDF, כולל כל הפרטים. השופטים יקבלו את המסמך ללא פרטים מזהים ע"י מזכירות האיגוד. יש לציין במכתב את תאריך הלידה המלא של החוקר ובנוסף את פרטי הקשר: דוא"ל, מוסד רפואי, מספר טלפון נייד ומען לדואר רגיל.

 

– המועמד יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.

 • + יש לסווג את העבודה לאחת משתי הקטגוריות: מדע בסיסי או עבודה קלינית.
 • + יש לבחור קטגורית הצגה עפ"י רשימת הקטגוריות של כלל התקצירים של הכנס אליה מבקש החוקר לשייך את עבודתו במידה ולא תיבחר להצגה בישיבת הפרס.
 • העבודות תישלחנה לשיפוט לצוות שופטים של מדע בסיסי או לצוות קליני בהתאם.
 • + מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 6 עבודות שתוצגנה במושב מיוחד בפני חבר שופטים במסגרת הכנס.
 • + צוות שופטים יבחר מתוך 6 עבודות אלו, לאחר הצגתן, 3 עבודות שתזכינה בפרס כספי בהתאם לדירוגן (פרס ראשון, פרס שני ופרס שלישי).

על פי תקנון הפרס יזכו בו 2 רופאים וחוקר אחד שאינו רופא.

 

ניתן להגיש את ההצעה גם למועמדות לפרס נויפלד, אולם עבודה שתזכה בפרס נויפלד, לא תוכל להיכלל בתחרות פרס קלרמן.

תקצירים שהוגשו לפרס קלרמן ולא זכו להיכלל בין 6 העבודות הטובות ביותר, יטופלו כתקציר רגיל במסגרת הכנס.

 

את התקציר בצרוף מכתב מהחוקר/ת בהתאם להנחיות יש לשלוח באמצעות אתר הכינוס בלבד : 

להגשת תקציר לחץ כאן

מטרת הפרס

לציין באמצעות הפרס רופאים/חוקרים, אשר תרמו וממשיכים לתרום תרומה בולטת וייחודית לקידום הטיפול ו/או למחקר בכל תחומי הקרדיולוגיה.

קריטריונים

– חבר האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

– עד גיל  55.

– אזרח ישראל אשר רוב פעילותו הקלינית והמדעית עליה מועמד לקבל את הפרס, בוצעה בישראל.

הגשת המועמדות

המועמד יכול להגיש את מועמדותו באופן עצמאי, או שניתן להמליץ על מועמד מתאים. 

להצגת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

– קורות חיים מעודכנים באנגלית.

– מכתב מפורט באנגלית, המציין את הישגי המועמד אשר לדעתו או לדעת הממליץ מבטאים תרומה ייחודית ומשמעותית לטיפול / מחקר במחלות לב.

את המועמדויות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

קרן הילדה ועזרא מלצר נוסדה על ידי פרופ’ ריצ’רד מלצר ז”ל לזכר הוריו המנוחים. בספטמבר 2007 נפטר פרופ’ מלצר באופן פתאומי, ואלמנתו ביקשה להנציח את זכרו באמצעות פרס זה. הקרן מתנהלת על ידי אגודת ידידי האיגוד הקרדיולוגי בארה”ב (FIHS), ומעניקה פרס בסכום של כ- $5,000 מדי שנה.

הפרס מיועד לרופא/ה על עשייה מתמשכת בקליניקה ובמחקר בתחום ההדמיה הלא פולשנית, אבחון מוקדם או מניעת מחלות הלב. 

 

תנאי הפרס והוראות כלליות להגשה:

1. על המועמד/ת להיות רופא/ה ישראלי/ת מומחה/ית בקרדיולוגיה לפחות 5 שנים וחבר/ת האיגוד הקרדיולוגי בישראל (פרס זה אינו  מיועד למתמחים/ות).

2. הפרויקט/מפעל/תרומה למקצוע התקיים בישראל. 

3. הפרויקט לא קיבל בעבר פרס מהאיגוד הקרדיולוגי.

4. המועמד/ת יפנה/תפנה אישית ובכתב לוועדת הפרסים ויציג/תציג מועמדותו/ה בשפה האנגלית כדלקמן:

יש להציג בקיצור, בהיקף של עמוד אחד, מוגבל ל- 300 מילים,  סיכום של פעילותו/ה הקלינית והמחקרית לאורך השנים, בלווית מספר פרסומים מדעיים בולטים בתחומים אלו (יש לצרף קבצי PDF  של הפרסומים).

5. יש לציין במכתב פרטי התקשרות: דוא”ל, מען ומספר טלפון נייד.

את המועמדויות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל

פרס המתמחה המצטיין ברפואת הלב מטעם האיגוד הקרדיולוגי בישראל,  ע"ש דניאל שירן ז"ל, בנם של הגב' ורדה ופרופ' אבינועם שירן ואח בכור לגיא ולנגה.

סמ"ר דניאל, בן 20 שנה במותו, נפל חלל במהלך שירותו הצבאי במלחמת לבנון השנייה בקרב בכפר מרכבה ב- 4 באוגוסט 2006.

הפרס מוענק כל שנה למתמחה בקרדיולוגיה אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר בבחינות ההתמחות של אותה שנה, ונתרם באדיבותה של חברת מדטרוניק ישראל.

כמידי שנה,  יוענק פרס התקציר המצטיין לשנת 2020.

פרס, מלגת נסיעה לכנס ESC 2020 שיתקיים באמסטרדם, יוענק למתמחה בקרדיולוגיה אשר הגיש תקציר כמחבר ראשון ואשר זכה במקום הראשון במושב 'תחרות התקציר המצטיין לשנת 2020'

את המועמדויות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל:

karen.davidson@israel-heart.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות:

יום שלישי ה- 31 בדצמבר 2019

רשימת פרסי האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה

 1. הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 שנה בעת הגשת התקציר, שביצעו עבודה מקורית בתחום כירורגית הלב בישראל. עבודה שבוצעה בחו"ל לא תוכל להיות מוגשת לקרן זו.

 

הוראות ההגשה:

 1. 1. ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכנס.
 2. 2. יש לצרף מכתב מהחוקר המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לפרס זה.
 1. 3. יש לציין במכתב את גיל החוקר.
 2. 4. את המכתב יש לכתוב על דף חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת בשיפוט העבודות, הנעשה בשיטה "עיוורת".
 1. 5. את המכתב יש לצרף כמסמך נפרד, ולא בגוף הודעת הדוא"ל.
 2. 6. יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.
 3.  
 4. חוקר יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.
 5.  

מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 3 עבודות שתוצגנה בישיבה מיוחדת במסגרת הכנס וצוות שופטים מטעם האיגוד יבחר את העבודה המצטיינת שתזכה בפרס.

 

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה.

פרס ע"ס 10,000 ₪ מיועד למתמחים בניתוחי לב על עבודה ראויה לציון שנעשתה בארץ ופורסמה או שהתקבלה לפרסום באחד מהעיתונים המקצועיים בשנת 2019.

 

 

הפרס ינתן במושב חלוקת הפרסים במהלך הכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי בישראל והאיגוד הישראלי לניתוחי לב – חזה באפריל 2020.

 

את המועמדות יש להגיש בדוא"ל למזכירות האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה עבור דר' ארז קכל מזכ"ל האיגוד בצירוף המאמר או אישור רשמי של מזכירות העיתון על כך שהמאמר התקבל לפרסום.

הפרס מיועד למתמחים בניתוחי לב משנתיים טרם סיום ההתמחות ועד חצי שנה לאחר סיום ההתמחות.

 

הפרס נועד לשימושו של הרופא עבור נסיעה להשתלמות קלינית או מחקרית בחו"ל למשך שנתיים עד שלוש שנים בתום ההתמחות.

מתמחה שיבחר להשאר בחול לאחר המועד המאושר יחזיר את כספי הפרס לאיגוד.

 

לפרס ייבחר מתמחה שהוכיח בתקופת התמחותו מסירות לחולים ולמקצוע וכישורים כירוגיים ומחקריים יוצאי דופן.

 

הוראות הגשת מועמדות :

 1. 1. בקשת מועמדות לקבלת הפרס כולל קורות חיים
 2. 2. מכתב מהמועמד שיכלול תוכניות עתידיות מבחינה קלינית ומחקרית, התחייבות לחזור ארצה בתום ההשתלמות,
 1. 3. התחייבות להחזר הפרס במידה והמתמחה יחליט שלא לחזור ארצה.
 2. 4. שני מכתבי המלצה מתוכם אחד ממנהל המחלקה בו מתמחה ובו צריך לכלול שלאחר ההתמחות יש כוונה להעסיקו במחלקה (מגובה באישור מוסדי).
 1. 5. אישור מהמרכז הרפואי בחול בו תתבצע ההשתלמות למשך כשנתיים.
 2.  
 3. לכל מועמד ייערך ראיון אישי לפי הצורך.

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה
עבור דר' ארז קכל מזכ"ל האיגוד erezk@bezeqint.net

המועד האחרון להגשת המועמדות:

יום שלישי ה- 31 בדצמבר 2019