מידע כללי

מקום

הכינוס יתקיים בפורמט וירטואלי כולל מושבים מליאה, הרצאות במושבים מקבילים, תצוגה פוסטרים ותערוכה מסחרית

מועד

ימים שני – שלישי, אוקטובר 19-20, 2020

שפה

ההרצאות תינתנה בשפה העברית, למעט מושבי המליאה והמושבים המיוחדים (תקצירים של מרצים מחו"ל שאינם דוברי עברית, יוצגו באנגלית)

השתתפות

השתתפות כרוכה בהרשמה ובתשלום מראש

תערוכה

תערוכה מסחרית מקצועית תתקיים באופן וירטואלי לצד הכינוס לאורך שני ימי הכינוס. במסגרת פלטפורמה זו תתאפשר פנייה לנציגי חברות ופגישות מקוונות.

מזכירות הכינוס

ארטרא בע"מ (ORTRA)

Tel: 972-3-6384444

Fax: 972-3-6384455
Email: israelheart@ortra.com