לוח זמנים

יום שני, אוקטובר 19, 2020

08:15 – 08:00 

08:30 – 08:15

10:30 – 08:30

10:45 – 10:30

12:15 – 10:45

12:45 – 12:15

 

13:45 – 12:45

 

13:45 – 12:45

 

13:45 – 12:45

 

 

13:45 – 12:45

14:00 – 13:45

16:00 – 14:00

17:15 – 16:15

 

21:00 – 20:00

ביקור בתערוכה ובפוסטרים

דברי פתיחה

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 1

הפסקת ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

 

מושב לווין: Abbott Laboratories

Structural Heart- tailored therapy for every patient

מושב לווין: Novartis Israel

Dilemmas in CV risk management

מושב לווין: Novo Nordisk

ASCVD & T2D: Bridging the evidence into clinical practice

מושב לווין: Bayer Israel

Diabetes Mellitus – Implications for Patients with Cardiovascular Disease

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

מושב לווין: Boehringer Ingelheim Israel LTD

The Future Trajectory for your HF Patient

קבוצות מיקוד

יום שלישי, אוקטובר 20, 2020

08:20 – 08:00

08:30 – 08:20

10:30 – 08:30

10:45 – 10:30

12:15 – 10:45

12:45 – 12:15

13:45 – 12:45

 

13:45 – 12:45

 

 

13:45 – 12:45

 

14:00 – 13:45

16:00 – 14:00

17:15 – 16:15

 

13:45 – 12:45

 

 

18:00

21:00 – 20:00

ביקור בתערוכה ובפוסטרים

דברי פתיחה ועדכונים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 2

הפסקת ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב לווין: AstraZeneca (Israel)

A New Era in HF and Renal Disease Modification with sglt2i's

מושב לווין: Sanofi

?Is there more to hyper-cholesterolemia management than LDL reduction

Sub analyses of high risk groups from the Odyssey Outcome trial

מושב לווין: Pfizer Pharmaceuticals Israel

Where are the ATTR-CM patients? How to recognize and diagnose them

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

מושב לווין: Pfizer Pharmaceuticals Israel

 How AI meets AF – Innovative Technologies for AF Detection

מושב לווין: Novo Nordisk

Managing the burden of cardiovascular disease: time to focus on obesity care

האסיפה השנתית של האיגוד הקרדיולוגי בישראל

קבוצות מיקוד