לוח זמנים

יום שני, אוקטובר 19, 2020

07:45 – 06:45 

08:00 – 07:00

10:00 – 08:00

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:00 – 12:30

 

14:00 – 12:30

 

 

14:00 – 12:30

 

14:00 – 12:30

 

15:30 – 14:00

16:00 – 15:30

18:00 – 16:00

מושב בוקר למתמחי כירורגית לב וחזה 

רישום וחלוקת חומרים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 1

ארוחת צהריים באזור התערוכה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים, אסיפה שנתית של חברי האיגוד לכירורגית לב וחזה

מושבי לווין: Pfizer Pharmaceuticals Israel

AI meets AF – A revolution in AF related stroke prevention

מושבי לווין: Boehringer Ingelheim Israel LTD

The Cardio Metabolic Patient: New ESC & EASD guidelines – what’s good, what’s missing, and how do we implement?

מושבי לווין: Novartis Israel

Dilemmas in CV risk management

מושבי לווין: Abbott Laboratories

How Soon Is Soon Enough For Structural Heart Treatment/Therapies/Intervention?

מושב מליאה 2

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

יום שלישי, אוקטובר 20, 2020

07:00

10:00 – 08:00

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:00 – 12:30

 

14:00 – 12:30

 

14:00 – 12:30

 

14:00 – 12:30

 

15:30 – 14:00

16:00 – 15:30

18:00 – 16:00

18:00

רישום וחלוקת חומרים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 3

ארוחת צהריים באזור התערוכה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבי לווין: Bayer Israel

Thrombotic management of cardiovascular diseases- what is new?

מושבי לווין: AstraZeneca (Israel)

New era in the Heart Failure treatment

מושבי לווין: Novo Nordisk

ESC Diabetes and CVD Guideline: 'Unprecedented' New Evidence

מושבי לווין: Medison Pharma

Edoxaban- Developed with the elderly in mind for AF

מושב מליאה 4

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

האסיפה השנתית של האיגוד הקרדיולוגי בישראל