רישום לכנס

דמי רישום לשנת 2020

(בש"ח כולל מע"מ)

רישום מוקדם עד
1 ספטמבר 2020

רישום מאוחר עד
 17 אוקטובר 2020

 

רישום במקום

 

 

חבר/ת איגוד

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

 900

550

980

600

1130

690

לא חבר/ת איגוד

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

1200

700

1400

750

1610

865

* מתמחה או גמלאי/ת (רופא/ה חבר/ת איגוד)

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

650

350

750

400

750

400

* צוות פארא רפואי

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

650

400

700

450

810

520

* תלמיד/ת מחקר, סטז'ר/ית

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

150

100

250

200

250

200

*סטודנט/ית לרפואה

חינם

*יש לצרף תעודה מתאימה

 

דמי הרישום כוללים: השתתפות בהרצאות, תיק כנס, תכניה, קפה וכיבוד בהפסקות וארוחת צהריים בימי ההשתתפות.

 

אפשרויות תשלום

דמי הרשמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

כרטיס אשראי (ויזה |  מאסטר קארד  |  דיינרס  |  אמריקן אקספרס  |  ישראכארט).

המחאה לפקודת: ארטרא בע"מ, ת.ד. 9352, תל אביב 6109202

העברה בנקאית עבור: ארטרא בע"מ, בנק לאומי, סניף המעיפילים 616, השלושה 9 תל אביב, חשבון 95100/90

ההרשמה המקוונת והתשלום בכרטיס אשראי, יתבצעו באמצעות שרת מאובטח.

 

תנאי תשלום

גביית התשלום תמורת ההרשמה – על ידי ארטרא בע"מ מיד עם קבלת טופס ההרשמה.

החזר התשלום יעשה בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.

 

ביטול הרשמה והחזר תשלום

למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תגיע אל מזכירות הכנס בכתב, יוחזר תשלום לפי הפירוט הבא:

תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצע במהלך 7 הימים הקודמים למועד הכינוס – החזר כספי מלא

החל מהיום ה- 15 ממועד ביצוע הרישום ועד 15 בספטמבר 2020 – החזר כספי מלא, בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

מתאריך 16 בספטמבר 2020 – 50% דמי ביטול.

מתאריך 30 בספטמבר 2020 – לא יינתן החזר כספי.

 

לתשומת לבכם!

טופס הרשמה שיתקבל ללא אמצעי תשלום – ההרשמה לא תבוצע.

על כל משתתף למלא טופס הרשמה נפרד.

אישור השתתפות בכתב יישלח לאחר קבלת טופס הרשמה ותשלום מלא.

לרישום קבוצות ניתן לפנות בכתב למזכירות הכנס.

*ייתכנו שינויים בתכנית הכנס ללא הודעה מראש.

 

כל שאלה, שינוי וביטול יועברו בכתב לארטרא בע"מ – מזכירות הכנס

מזכירות הכנס Tel: 972-3-6384444

Fax: 972-3-6384455
Email: israelheart@ortra.com