רישום לכינוס

דמי רישום לכינוס הוירטואלי

(בש"ח כולל מע"מ)

סוג השתתפות

תעריף

חבר/ת איגוד

השתתפות מלאה 

200

לא חבר/ת איגוד

השתתפות מלאה 

300

* מתמחה או גמלאי/ת 

(רופא/ה חבר/ת איגוד)

השתתפות מלאה 

200

* צוות פארא רפואי

השתתפות מלאה 

200

* תלמיד/ת מחקר, סטז'ר/ית

השתתפות מלאה 

חינם

*סטודנט/ית לרפואה

השתתפות מלאה 

חינם

*יש לצרף תעודה מתאימה

דמי הרישום כוללים:

• גישה לכל התוכן המדעי של הכינוס בהתאם לתוכנית הסופית כולל הרצאות, מושבי לווין, פוסטרים אלקטרוניים והשתתפות בדיונים חיים

• גישה לספריית הרצאות הכינוס, תקצירים ופוסטרים אלקטרוניים הזמינה עד 3 חודשים לאחר תום הכינוס

• כניסה לתערוכה הוירטואלית כולל גישה לצפייה בחומרים פירסומיים ותקשורת ישירה עם נציגים

• שמירה על קשר עם עמיתים בלחיצת כפתור.

רישום קבוצתי

תתאפשר הרשמה קבוצתית עבור קבוצות מעל 10 משתתפים, יש לשלוח מייל אל מזכירות הכינוס israelheart@ortra.com לקבלת טבלת אקסל ייעודית למילוי פרטי המשתתפים בקבוצה.

 

אפשרויות תשלום

דמי הרשמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

– כרטיס אשראי (ויזה |  מאסטר קארד  |  דיינרס  |  אמריקן אקספרס  |  ישראכארט).

– המחאה לפקודת: ארטרא בע"מ, ת.ד. 9352, תל אביב 6109202

– העברה בנקאית לזכות ארטרא בע"מ, מספר חשבון 26220012 בבנק לאומי, סניף 624, רחוב עמק ברכה, תל אביב

– התחייבות ואשראי יתקבלו אך ורק ממוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב' ארטרא. ניתן לשלם באמצעות התחייבות עד 48 שעות לפני פתיחת הכינוס קרי, עד לתאריך 17 באוקטובר. החל מתאריך 18 באוקטובר ניתן יהיה לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לארטרא פטור מלא ממס הכנסה במקור.

ההרשמה המקוונת והתשלום בכרטיס אשראי, יתבצעו באמצעות שרת מאובטח.

תנאי תשלום

גביית התשלום תמורת ההרשמה תבוצע על ידי ארטרא בע"מ מיד עם קבלת טופס ההרשמה.

החזר התשלום יעשה בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.

תשלום באמצעות התחייבות אפשרי עד 48 שעות לפני פתיחת הכינוס קרי, עד לתאריך 17 באוקטובר. החל מתאריך 18 באוקטובר ניתן יהיה לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד. 

ביטול הרשמה והחזר תשלום

למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תגיע אל מזכירות הכינוס בכתב, יוחזר תשלום לפי הפירוט הבא:

תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצע במהלך 7 הימים הקודמים למועד הכינוס – החזר כספי מלא

החל מהיום ה- 15 ממועד ביצוע הרישום או בין התאריכים 12-17 באוקטובר 2020 – החזר כספי מלא, בניכוי 50 ₪ דמי טיפול.

מתאריך 18 באוקטובר 2020 – לא יינתן החזר כספי.

לתשומת לבכם!

טופס הרשמה שיתקבל ללא אמצעי תשלום – ההרשמה לא תבוצע.

על כל משתתף למלא טופס הרשמה נפרד.

אישור השתתפות בכתב יישלח לאחר קבלת טופס הרשמה ותשלום מלא.

לרישום קבוצות ניתן לפנות בכתב למזכירות הכינוס.

ייתכנו שינויים בתכנית הכינוס ללא הודעה מראש.

כל שאלה, שינוי וביטול יועברו בכתב לארטרא בע"מ – מזכירות הכינוס

מזכירות הכינוס Tel: 972-3-6384444

Fax: 972-3-6384455
Email: israelheart@ortra.com